در حال بارگذاری

مدیریت دانش و انتقال فناوری

امروزه دانش و فناوری مختص یک فرد ، یک شرکت و یا یک کشور نیست با این حال کشور هایی هستند که نسبت به یک سری از فناوری های روز دانش مناسبی ندارند . امروزه در ایران و کشور های حاشیه خلیج فارس که در حال پیشرفت هستند ، انتقال دانش به دانشجویان و علاقه مندان به فناوری به صورت درستی انجام نمیشود . در ای گایا یکی از بخش های مهم شرکت انتقال دانش و فناوری به کسانی هست که به دنبال پیشرفت در تمامی زمینه ها هستند .

 

R
زنبیل خرید